Realizacji dokumentacji projektowej: 2006 - 2009
Dokumentacja przebudowy placu wraz z układem ulic - Placu im. Jana Pawła II w Kwidzynie.
Projekt obejmował zaprojektowanie planowanego otwartego amfiteatru wraz ze sceną oraz Małej Architektury i zespołu fontann wraz z projektem wymiany nawierzchni ulic chodników i placów.
Teren wpisany Rejestru Zabytków.
Realizację zakończono: 2010
Wartość robót budowlano - montażowych wykonanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej: 4.560.450,00 PLN
Inwestor: Urząd Miejski w Kwidzynie.

Realizacji dokumentacji projektowej: 2007 - 2008
Przebudowa ulic w rejonie Placu JanaPawła II w Wąbrzeźnie wraz ze Studium Wykonalności.
Teren wpisany do rejestru Zabytków.
Realizację zakończono: 2011
Wartość robót budowlano - montażowych wykonanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej: 8.987.005,00 PLN
Inwestor: Urząd Miejski w Kwidzynie.

Realizacji dokumentacji projektowej: 2009 - 201
REWITALIZACJA STAREGO MIASTA W GRUDZIĄDZU. Przebudowa ulic wraz z Rynkiem Starego Miasta oraz Studium Wykonalności.
Teren wpisany do rejestru Zabytków.
Realizację zakończono: 2013
Wartość robót budowlano - montażowych wykonanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej: 11.987.008,00 PLN
Inwestor: Urząd Miejski w Grudziądzu