1. Budownictwo użyteczności publicznej - położone w strefach ochrony zabytków

Realizacja dokumentacji projektowej: 12/2005 - 12/2006
Projekt budowlano - wykonawczy adaptacji budynku pokoszarowego na potrzeby Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Ostródzie przy ul. Czarneckiego 28
OBIEKT OBJĘTY ŚCISŁĄ OCHRONĄ KONSERWATORSKĄ, Wpisany do Rejestru Zabytków
Wartość robót budowlano - montażowych wykonanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej: 18.623.902,14 PLN
Inwestor: Sąd Okręgowy w Elblągu Plac Konstytucji 1, 82-300 Elbląg

Realizacja dokumentacji projektowej: 09/2007 - 11/2007
Dokumentacja techniczna renowacji elewacji i remontu dachu budynku Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim przy ul. Grunwaldzkiej 28.
Obiekt położony w strefie ochrony konserwatorskiej
Wartość robót budowlano - montażowych wykonanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej: 890.000,00 PLN
Inwestor: Sąd Okręgowy w Elblągu Plac Konstytucji 1 , 82-300 Elbląg

Realizacja dokumentacji projektowej: 05/2007 - 06/2008
Projekt zespołu składającego się z kaplicy, biblioteki z czytelnią, auli oraz pełnowymiarowej Sali Sportowej wraz z widownią na 500 miejsc oraz zapleczami socjalnymi , łączna kubatura 12500m3
OBIEKT OBJĘTY ŚCISŁĄ OCHRONĄ KONSERWATORSKĄ,
Wartość robót budowlano - montażowych wykonanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej: 12.300.000,00 PLN
Inwestor: Katolickie Liceum Ogólnokształcące Księży Pallotynów COLEGIUM CULMENSE, ul. Słowackiego 1, 86-200 Chełmno

Realizacja dokumentacji projektowej: 05/2007 - 03/2008
Dokumentacja projektowo - kosztorysowa remontu i adaptacji części pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Kwidzynie. OBIEKT REJESTROWY
Wartość robót budowlano - montażowych wykonanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej: 5.600.000,00 PLN
Inwestor: Urząd Miejski w Kwidzynie ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn

Realizacja dokumentacji projektowej: 05/2010 - 11/2010
Dokumentacja projektowo - kosztorysowa remontu i adaptacji części pomieszczeń MUZUEM im. Wiktora Kulerskiego w Grudziądzu. OBIEKT REJESTROWY
Wartość robót budowlano - montażowych wykonanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej: 8.600.000,00 PLN
Inwestor: Urząd Miejski w Grudziądzu ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz

Realizacja dokumentacji projektowej: 03/2003 - 03/2004
Dokumentacja techniczna zmiany sposobu użytkowania budynku pokoszarowego we Włocławku na potrzeby Wydziałów Sądu Rejonowego we Włocławku
Obiekt położony w strefie ochrony konserwatorskiej
Wartość robót budowlano - montażowych wykonanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej: 5.450.000,00 PLN
Inwestor: Sąd okręgowy we Włocławku

Realizacja dokumentacji projektowej: 12/204 - 03/2005
Projekt przebudowy siedziby Urzędu Gminy w Łubiance pow. Toruński. OBIEKT REJESTROWY
Wartość robót budowlano - montażowych wykonanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej: 980.000,00 PLN
Inwestor: Urząd Gminy w Łubiance

Realizacja dokumentacji projektowej: 06/2006 - 01/2007
Projekt termorenowacji budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 1 przy ul. Pocztowej w Elblągu wraz z przebudową wnętrza. OBIEKT REJESTROWY
Wartość robót budowlano - montażowych wykonanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej: 4.890.520,00 PLN
Inwestor: Urząd Miejski w Elblągu

2. Obiekty budownictwa użyteczności publicznej - nie położne w strefach ochrony konserwatorskiej.

Realizacja dokumentacji projektowej: 12/2000 - 06/2002
Gimnazjum dla 600 uczniów wraz z infrastruktura sportową - sala widowiskowo-sportowa, zaplecze socjalne i stołówka dla 200 osób.
Inwestor: Urząd Miasta I Gminy w Jabłonowie Pomorskim pow. Brodnica

Realizacja dokumentacji projektowej: 07/2004 - 01/2005
Gimnazjum dla 200 osób w Warlubiu wraz z Salą widowiskowo-sportową o wym29x52m i widownią dla 600 osób
Inwestor: Urząd Gminy w Warlubiu pow. Świecie

Realizacja dokumentacji projektowej: 12/2004 - 02/2005
Stołówka dla około 200 osób przy Szkole Podstawowej w Lipinkach Gm. Warlubie wraz z adaptacją budynku na potrzeby „Zielonej Szkoły”
Inwestor: Urząd Gminy w Łubiance pow. Toruński

Realizacja dokumentacji projektowej: 10/2001 - 01/2002
Sala sportowa z widownią dla 200 osób oraz zapleczem socjalno-sportowym i stołówka dla 200 osób.
Inwestor: Urząd Gminy w Łubiance pow. Toruński

Realizacja dokumentacji projektowej: 11/2001 - 02/2002
Rozbudowa istniejącego budynku Urzędu Skarbowego w Grudziądzu wraz z przebudowa części istniejącej oraz budową parkingu.
Inwestor: Izba Skarbowa w Bydgoszcz

Realizacja dokumentacji projektowej: 05/2004 - 05/2005
Przebudowa z rozbudową Gminnego Ośrodka Zdrowia - „Samodzielny Publiczny Ośrodek Zdrowia w Gardei”
Inwestor: Urząd Gminy Gardeja przebudowa z rozbudową Gminnego Ośrodka zdrowia

Realizacja dokumentacji projektowej: 09/2004 - 01/2005
Projekt termorenowacji SP nr 6 w Kwidzynie wraz z Wykonaniem audytu
Inwestor: Urząd Miejski w Kwidzynie

Realizacja dokumentacji projektowej: 05/2004 - 03/2005
Projekty termorenowacji SP w Cyganach i Otłowcu gm. Gardeja
Inwestor: Urząd Gminy w Gardei

Realizacja dokumentacji projektowej: 2007 - 2008
Projekt przebudowy Powiatowego Urzędu Pracy ul. Saperów w Elblągu
Inwestor: Urząd Miejski w Elblągu