Firma Concept zrealizowała kilka większych projektów w dziedzinie budownictwa przemysłowego. Zarówno jako główna jednostka projektowa oraz jako podwykonawca innych firm projektowych w części architektoniocznej. We wszystkich tych projektach głównym projekantem architektury był arch Tomasz Porębny.
 
2002
Zakład produkcji worków papierowych – FRANSCHACHT – SAKCS S.A. w Świeciu n/W
– projekt w branży architektonicznej wg koncepcji Tomasza Porębnego
– cała realizacja firmowana przez firmę DCS – Robert Modelewski i Andrzej Redmerski z Grudziądza łącznie z odbiorami i rozruchem zakadu.
 
2003
Projekt wykonawczy w branży architektonicznej - ZAKŁADÓW PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO GZELLA w Osiu woj. Kujawsko–Pomorskie
– Udział w PW w ramach projektowania przez w/w fimrmę DCS S.C. oraz współpraca z architektem projektu budowlanego ATP – Austria.
 
2005
Zakład produkcji ram drewnianych z drewna egzotycznego – HEUTINK Poland sp. z o.o. w Grudziądzu. – 5000m2 (realizacja własna )
 
W następnych latach firma wykonywała inne projekty w budownictwie przemysłowym ściśle współpracując z nieżyjącym obecnie inż Marianem Świerszczko. Do najpoważniejszych firm dla których w okresie ostatnich pięciu lat wykonano projekty:
  • POLPAK S.A. - Świecie - fabryka produkcji papieru w Grudziądzu,
  • REFLEX - Wąbrzeźno - fabryka zasobników CWU,
  • SAMINEX - Kurzetnik,
  • OBRAM - Olsztyn,
  • DOOR-POL Sp.z o.o. - Krokowa woj. Pomorskie,
  • CANEXIM – MUELLER S.A. - Gudziądz,
oraz wiele innych. Wszystkie firmy posiadają strony internetowe gdzie można znaleźć kontakty w sprawie ewentualnych zapytań.
Należy podkreślić, że naszych projektantów cechuje duża dokładność i rzetelność w dobieraniu typów konstrukcji i jej wymiarowaniu, co daje znaczne oszczędności na etapie budowy.