Wielokrotnie braliśmy udział w różnych ogólnokrajowych konkursach. Nasze prace były także zgłaszane przez inwestorów do różnych konkursów po realizacji.
 
Rok 2000
Zagospodarowanie terenów nad Jeziorem Zamkowym w Wąbrzeźnie – 1 NAGRODA
Inwestor: Urząd Miejski w Wąbrzeźnie
Autor: M. Grosz, T. Porębny
 
Rok 2001
Praca konkursowa – Projekt hali widowiskowo - sportowej Łódzki Klub Sportowy, KONKURS SARP Łódź
Inwestor: Urząd Miasta w Łodzi
autor: M. Cichy, T. Porębny
 
Rok 2003
Praca konkursowa – Projekt Centrum Nowych Technologii - Inkubator Przedsiębiorczości w Solcu Kujawskim
Inwestor: Urząd Miejski w Solcu Kujawskim
Autor: M. Grosz, T. Porębny
 
Rok 2004
Praca konkursowa – Projekt Budynku Usługowo – handlowego przy al. 23-go Stycznia w Grudziądzu
Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami sp.z.o.o w Grudziądzu
Autor: T. Porębny
 
Rok 2005 (realizacja 2007-2009)
Projekt Budowno – wykonawczy wyłoniony w drodze zamówienia publicznego pn. ”Zmiana Sposobu Użytkowania budynku pokoszarowego na potrzeby Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Ostródzie”
- 1 NAGRODA BUDOWA ROKU 2009 REGIONU WARMIŃSKO MAZURSKIEGO
Inwestor: Sąd Okręgowy w Elblągu
Autor: T. Porębny, I. Zwolicka
 
Rok 2006 (realizacja 2010)
Projekt Budowno – wykonawczy wyłoniony w drodze zamówienia publicznego - Zagospodarowanie Placu Jana Pawła II w Kwidzynie
1 nagroda w ogólnopolskim konkursie 2011 " DesigNOWE miasto”. www.proregiona.pl/konkurs-designowe-miasto-2011
Inwestor: Urząd Miejski w Kwidzynie
Autor: T. Porębny
 
Rok 2007
Praca konkursowa – Zagospodarowanie terenów mieszkaniowych w kwartale ul. Południowej, ul. Zachodniej, Szosy Chełmińskiej.
Inwestor: Urząd Miejski w Grudziądzu
Autor: T. Porębny